Wyrobienie Karty Wędkarskiej


Strona PZW zawierająca informacje na temat przepisów i egzaminu na kartę wędkarską -

Kliknij tutaj

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (nowy od 1.01.2016)

Z ramienia koła na obecną chwilę wszystkim sprawami z zdaniem karty i wyrobieniem legitymacji zajmuje się Prezes Koła kol. Józef Mikołajczyk - kontakt do niego Kliknij tutaj