Wynki współzawodnictwa za 2008r.


W kategori Open :

1. 108pkt - Klimczak Waldemar
2. 106pkt - Grobelny Stanisław
3. 104pkt - Ślązak Józef
4. 103pkt - Zasina Filip (kadet)
5. 97pkt - Nowacki Sławomir
6. 95pkt - Gwizdała Krzysztof
7. 94pkt - Wira Józef
8. 93pkt - Gwizdała Mateusz
9. 90pkt - Laszczyk Marek
10. 76pkt - Gwizdała Artur
11. 75pkt - Slązak Robert
12. 74pkt- Barton Grzegorz
13. 73pkt - Berger Michał
14. 68pkt - Ślęzak Jan
15. 67pkt - Kaczmarek Wiesław
16. 65pkt - Pietrzak Tomasz
17. 64pkt - Szpendowski Tadeusz
18. 61pkt - Skorupa Henryk
19. 60pkt - Pilaszewski Rafał
20. 57pkt - Jakubowski Bogdan

W kategori Junior :

1. 113pkt - Zasina Filip
2. 107pkt - Gwizdała Artur
3. 26pkt - Nowacka Agneszka
4. 10pkt - Kacała Mateusz

W kategori pracownicy PKS :

1. 112pkt - Ślązak Józef
2. 111pkt - Grobelny Stanisław
3. 101pkt - Barton Grzegorz
4. 98pkt - Skorupa Henryk
5. 97pkt - Ślązak Robert
6. 97pkt - Kaczmarek Wiesław
7. 95pkt - Szpendowski Tadeusz
8. 74pkt - Pietrzak Tomasz
9. 45pkt - Skibiński Stanisław
10. 38pkt - Gonera Jan