Współzawodnictwo 2009


Wyniki współzawodnictwa na dzień 14 grudnia 2009

W kategorii OPEN :1 Pilaszewski Rafał 103 pkt.* Wędkarz Roku 2009


2 Zasina Filip "junior" 103 pkt.* I-szy wice Mistrz Koła


3 Grobelny Stanisław 102 pkt. II-i wice Mistrz Koła


4 Miłek Andrzej 101 pkt.


5 Ślązak Józef 100 pkt.


6 Laszczyk Marek 98 pkt.


7 Miłek Zygmunt 93 pkt.


8 Nowacki Sławomir 83 pkt.


9 Wira Józef 82 pkt.


10 Ślązak Robert 81 pkt.


11 Barton Grzegorz 79 pkt.*


12 Gwizdała Krzysztof 79 pkt.*


13 Szpendowski Tadeusz II 76 pkt.


14 Muszyński Andrzej 75 pkt.


15 Gwizdała Artur "junior" 70 pkt.


16 Szpendowski Tadeusz I 65 pkt.


17 Kaczmarek Wiesław 64 pkt.


18 Skibiński Stanisław 62 pkt.


19 Jakubowski Bogusław 61 pkt.


20 Florek Jerzy 52 pkt.


21 Skorupa Henryk 50 pkt.


22 Sztyba Krzysztof 41 pkt.


23 Gawlik Andrzej 35 pkt.


Goner Jan 35 pkt.


Zasina Sławomir 35 pkt.


26 Mikołajczyk Józef 32 pkt.


27 Pałasz Zdzisław 30 pkt.


28 Gonera Urszula 29 pkt.


Berger Michał 29 pkt.


* O wyższym miejscu w klasyfikacji decydowało wyższe miejsce w Mistrzostwach Koła


Uwaga - Pozostali członkowie Koła biorący udział we współzawodnictwie uzyskali poniżej 29pkt. przeliczeniowych. Sklasyfikowano 64 członków koła.


W kategorii pracowników PKS:1. Grobelny Stanisław 110 pkt.

2. Ślązak Józef 108 pkt.

3. Miłek Zygmunt 105 pkt.

4. Ślązak Robert 100 pkt.

5. Barton Grzegorz 99 pkt.

6. Kaczmarek Wiesław 94 pkt.

7. Skibiński Stanisław 93 pkt.

8. Szpendowski Tadeusz 91 pkt.

9. Skorupa Henryk 69 pkt.

10. Florek Jerzy 56 pkt.

11. Gonera Jan 35 pkt.

12. Krzemiński Jerzy 33 pkt.

13. Sowijak Zenon 32 pkt.

Mikołajczyk Józef 32 pkt.

15. Stasiak Wacław 20 pkt.

16. Szymczak Andrzej 19 pkt.

17. Cieślak Jacek 10 pkt.

Kępa Piotr 10 pkt.

Majchrowski Kazimierz 10 pkt.

Matysiak Andrzej 10 pkt.

Matysiak Jan 10 pkt.

Pertkiewicz Bogdan 10 pkt.

Pietrzak Tomasz 10 pkt.

Powalski Tadeusz 10 pkt.

25. Wojtas Jan 3pkt.


W kategorii juniorów:1. Zasina Filip 116 pkt.

2. Gwizdała Artur 113 pkt.

3. Duda Sylwia 29 pkt.

4. Nowacka Agnieszka 20 pkt.