Wody udostępnione przez Okręg Piotrków Trybunalski


Wykaz wód nizinnych użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski Okręg w Piotrkowie Trybunalskim udostępnionych do wędkowania w ramach porozumienia w 2010 roku z Okręgiem PZW w Sieradzu

1. Widawka Nr 1 - od źródeł do miejscowości Zagrodniki oprócz dopływów: Struga Aleksandrowska i Pilsia.

2. Grabia Nr 1 - od źródeł do miejscowości Jamborek wraz z dopływami.

3. Pilica Nr 2 - od ujścia rzeki Czarna Włoszczowska do ujścia rzeki Czarna Konecka wraz z dopływami z wyłączeniem rzeki Czarna Włoszczowska.

4. Pilica Nr 3 - od ujścia rzeki Czarna Konecka do czoła Zbiornika Sulejowskiego z wyłączeniem rzek: Czarnej Koneckiej, Luciąży i Zbiornika Sulejowskiego.

5. Pilica Nr 4 - od czoła zapory Zbiornika Sulejowskiego do ujścia rzeki Drzewiczki wraz z dopływami i starorzeczami z wyłączeniem rzeki Wolbórki i rzeki Gać.

6. Wolbórka - od źródeł do ujścia do rzeki Pilicy wraz z rzeką Bieliną od źródeł do ujścia do rzeki Wolbórki.

7. Luciąża Nr 1 - od źródeł do jej ujścia do Zalewu Sulejowskiego wraz ze starorzeczami i dopływami.

8. Drzewiczka Nr 1 - od źródeł do ujścia wraz z rzeką Wąglanką od źródeł do ujścia oprócz dopływu Brzuśnia.


Zbiorniki zaporowe

Lp. Nazwa Pow.( ha.) Gmina
1. Zb. Sulejowski 1980,00 k/Sulejowa – Tomaszowa
2. Zb. Cieszanowice 217,00 k/Rozporzy
3. Zb. Bugaj 52,00 k/Piotrkowa Tryb.
4. Zb. Wawrzkowizna 16,60 k/Bełchatowa
5. Zb. Fryszerka 6,00 k/Radomska
6. Zb. Patyki 5,20 k/Zelowa


Honorowany system ulg w składkach, wspólny rejestr APRWody udostępnione do wędkowania ze środków pływających
w 2010 roku


Lp. Nazwa Pow.( ha.) Gmina
1. Zb. Sulejowski 1980,00 k/Sulejowa – Tomaszowa
2. Zb. Cieszanowice 217,00 k/Rozporzy
3. Zb. Bugaj 52,00 k/Piotrkowa Tryb.

Wędkarze z Okręgu PZW w Sieradzu, którzy nie wnieśli składki pełnej w macierzystym okręgu wnoszą na rzecz Okręgu PZW w Piotrkowie Tryb. za wędkowanie ze środków pływających składkę uzupełniającą na środki pływające w wysokości 70,- zł.Na pozostałe wody ogólnodostępne nie ujęte w powyższych wykazach obowiązuje składka okręgowa Okręgu PZW w Piotrkowie Trybunalskim