Wędkarz Roku 2016 - wyniki


Klasyfikacja Wędkarza Roku Koła PZW Boleń przy PKS Sieradz za rok 2016


Wędkarz Roku 2017 - Joachimiak Hubert  99pkt

II miejsce - Barczewska Martyna  92 pkt

III miejsce - Józef Wira  90 pkt

IV miejsce - Gwizdała Mateusz 89 pkt

V miejsce - Nowacki Sławomir 82 pkt

VI miejsce - Jarosławski Marek 69 pkt

VII miejsce - Zasina Sławomir 65 pkt

VIII miejscve - Kaźmierczak Mirosław 63pkt

IX miejsce - Szpendowski Tadeusz 60 pkt

X miejsce - Gwizdała Krzysztof 57pkt (wyższa suma wagi)

XI miejsce - Skorupa Henryk 57 pkt

XII miejsce - Mikołajczyk Bogdan 55 pkt

XIII miejsce - Wojtas Jan 42 pkt

XIV miejsce - Pietrzak Tomasz 41 pkt

XV miejsce - Skibiński Stanisław 39 pkt

XVI miejsce - Wira Zuzanna 26 pkt

XVII miejsce - Klimczak Waldemar 22 pkt

XVIII miejsce - Pilaszewski Rafał 20 pkt

XIX miejsce - Gołąb Radosław 18 pkt

XX miejsce - Miłek Zygmunt 17 pkt

XX miejsce - Gonera Jan 17 pkt

XX miejsce - Ślązak Józef 17 pkt

XXIII miejsce - Florek Jerzy 14 pkt

XXIV miejsce - Sobczak Bogdan 9 pkt


Tabela wyników