Regulamin zbiornika Kolasa


REGULAMIN POŁOWU RYB NA ZBIORNIKU „KOLASA"


 

1. Prawo do połowu ryb mają tylko członkowie PZW z wykupionym zezwoleniem w Kole PZW „Boleń".

2. Wędkowanie dozwolone jest metodą:

spławikową i gruntową

na 1 wędkę dla członków do lat 16,

na 2 wędki dla pozostałych członków.

spinningową

połów w ciągu całego roku w każdy dzień tygodnia, na 1 wędkę

3. Obowiązuje zakaz połowu ryb z środków pływających i w strefie ochronnej wyznaczonej bojkami sygnalizacyjnymi.  

4. Każdy wędkarz po przybyciu nad zbiornik zobowiązany jest wpisać datę do rejestru połowu ryb na zb. Kolasa. Po zakończeniu wędkowania należy wpisać zabierane ryby lub wpisać kreski. (Jeśli wędkarz wędkuje tego samego dnia wpisuje ponownie tą samą datę i zabierane ryby z zachowanie pkt. 5). Wzór wypełnienia w dołączonym rejestrze połowu.

5. Obowiązują limity  i wymiary ochronne połowu ryb :

a)

Karp 35 cm,

b)

Amur 40 cm,

c)

Szczupak 50 cm,

d)

Sandacz 50 cm,

e)

Sum 70 cm,

f)

Lin 30 cm,

g)

Okoń 25 cm,

h)

Jaź 30 cm,

i)

Kleń 30 cm,

- łączny dzienny limit złowionych ryb wymienionych w pkt 5 abcdefghi - 2 szt.

j)

Leszcz 25 cm (limit dzienny 5szt) zakaz zabierania do 31 maja,

k)

Płoć 18 cm,

l)

Karaś Srebrzysty 25cm,

ł)

Pozostałe ryby wg RAPR i max. limit dzienny - 2 kg.

ZAKAZ ZABIERANIA KARASIA ZŁOCISTEGO 

6. Po złowieniu dziennego limitu ryb wymienionych w pkt 5 wędkarz ma obowiązek opuścić stanowisko wraz ze sprzętem. Złowione ryby należy przechowywać w siatce.

7. Upoważnionymi do kontroli na wodzie „Kolasa" są osoby, które posiadają aktualne zezwolenie na wędkowanie na zbiorniku „Kolasa".

8. Wędkarz zobowiązany jest do utrzymania czystości w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska.

9. Do przepisów nie ujętych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy RAPR.

10. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu natychmiast zostanie cofnięte pozwolenie połowu ryb na wodzie „Kolasa" oraz zostanie skierowany wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie.