Regulamin zawodów o tytuł MISTRZA KOŁA


Regulamin zawodów o tytuł

„MISTRZA KOŁA”

w wędkarstwie spławikowym

Koła PZW „Boleń” Sieradz

 


1. Zawody rozgrywane są w kategoriach :

a) seniorzy,

b) kobiety,

c) U-15,

d) U-20, 

e) U-25.

 

2. Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w aktualnym Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym PZW .

 

4. Za udział w zawodach pobiera się opłatę startową od zawodnika, ustalaną przez Zarząd Koła na początku roku kalendarzowego.

 

5. Terminy zawodów ustala Zarząd Koła na początku roku kalendarzowego.

 

6. Wprowadza się konieczność złożenia przez zawodnika na liście obecności podpisu w czasie do 15 min. przed losowaniem stanowisk. Po tym terminie zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów,  z wyjątkiem zdarzeń losowych, o których powiadomi organizatora. Za sprawdzenie listy obecności zawodników odpowiada sędzia sekretarz.

 

7. Za pierwsze trzy miejsca w kategoriach w poszczególnych kategoriach  przyznaje się puchary.

 

8. Za miejsca I-VI przyznaje się dyplomy.

 

9. Zwycięscy w poszczególnych kategoriach reprezentują Koło w Mistrzostwach Okręgu w poszczególnych kategoriach – zgodnie z regulaminem Okręgu PZW Sieradz.

 

10. Za udział w zawodach przyznaje się punkty zgodnie z regulaminem wyłaniania „WĘDKARZA ROKU”.

 

11. Koło nie zwraca kosztów zakupu zanęt i przynęt oraz związanych z dojazdem na zawody.