Regulamin zawodów o PUCHAR PREZESA PKS SIERADZ


Regulamin zawodów o

„PUCHAR PREZESA PKS SIERADZ”

w wędkarstwie spławikowym

Koła PZW „Boleń” Sieradz

 


1. Zawody rozgrywane są w kategorii OPEN.

 

2. W zawodach mogą wziąć udział wszyscy wędkarze należący do Koła PZW „Boleń”.

 

3. Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w aktualnym Regulaminem Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym PZW.

 

4. Termin zawodów ustala Zarząd Koła na początku roku kalendarzowego.

 

5. Wprowadza się konieczność złożenia przez zawodnika na liście obecności podpisu w czasie do 15 min. przed losowaniem stanowisk. Po tym terminie zawodnik nie będzie dopuszczony do zawodów, z wyjątkiem zdarzeń losowych, o których powiadomi organizatora. Za sprawdzenie listy obecności zawodników odpowiada sędzia sekretarz.

 

6. Za zajęcie pierwszego miejsca zawodnik otrzymuje puchar.

 

7. Za miejsca I-VI przyznaje się dyplomy.

 

8. Zawody nie są wliczane do klasyfikacji „WĘDKARZ ROKU”.

 

9. Koło nie zwraca kosztów zakupu zanęt i przynęt oraz związanych z dojazdem na zawody.