Regulamin wyłaniania WĘDKARZA ROKU KOŁA PZW BOLEŃ


Regulamin wyłaniania

„WĘDKARZA ROKU”

Koła PZW „Boleń” Sieradz

 

 

 

1.W rywalizacji o tytuł „WĘDKARZA ROKU” ustala się następujące punktowanie:

a)    za udział w mistrzostwach koła (we wszystkich kategoriach) -6 pkt. (3 + 3 za każdą turę),

b)    za udział w zawodach z cyklu Grand Prix Koła - 3 pkt. .

 

2.Punktacja za zajęte miejsce  w zawodach Mistrzostwa Koła ustala się wg. poniższej zasady

- w turach Mistrzostw Koła punkty przyznawane są za miejsce w klasyfikacji zawodów ustalone w przypadku kategorii kadet U-15, junior U-20: waga złowionych ryb dzielona przez 3 (zawody 3 godzinne), a następnie mnożona przez 4 (pozostałe kategorie łowią 4 godziny)

- punktacja w GRAND PRIX Koła za zajęte miejsca

   I miejsce         - 25 pkt.  

II miejsce        - 22 pkt.  
III miejsce       - 20 pkt.  
IV miejsce       - 18 pkt.  
V miejsce        - 16 pkt.  
VI miejsce       - 14 pkt. 

VII miejsce      - 12 pkt.  
VIII miejsce     - 10 pkt.  
IX miejsce       - 8 pkt.  
X miejsce        - 6 pkt.

XI miejsce       - 4 pkt.             

XII miejsce      - 2 pkt.           

Pozostali, którzy ukończyli zawody otrzymują 1 pkt. bez względu na wynik połowów. Dotyczy wszystkich kategorii w zawodach o Mistrzostwo Koła oraz zawodach Grand Prix.

3. Do współzawodnictwa wlicza się punkty z Mistrzostw Koła (osobno każda tura) i zawodów z cyklu GRAND PRIX.

 

4. Do punktacji wybierane są 3 zawody z  najlepszymi wynikami (najwyższą ilością przyznanych punktów).

 

5.   Za zajęte miejsca w Mistrzostwach Okręgu przyznaje się : 

a) za I miejsce – 4 pkt.,

b)    za II miejsce –3 pkt.,

c)     za III miejsce - 2 pkt.,

d)    za udział –1 pkt..  

 

6.    Za udział w zawodach wyższej rangi (np. Mistrzostwach Polski) – 10 pkt. .

 

7. Za reprezentowanie Koła w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu Sieradz – 1 pkt. – za każde zawody ( nie dotyczy GP Okręgu) – max. 3 pkt. .

 

8. Za prowadzenie zawodów organizowanych przez Zarząd Koła dla wszystkich sędziów przyznaje się 3 pkt..

 

9.  Za udział w zebraniu sprawozdawczym lub sprawozdawczo-wyborczym Koła PZW „Boleń” Sieradz przyznaje się 5 pkt. .

 

10. Wędkarz, który zajął pierwsze miejsce w rocznym współzawodnictwie otrzymuje  tytuł „WĘDKARZ ROKU”, puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

 

11. Wędkarze którzy zajęli miejsca 2 i 3 miejsce – otrzymują dyplom oraz nagrodę rzeczową. 

 

12.Wysokość nagród rzeczowych ustala corocznie Zarząd Koła z uwzględnieniem możliwości finansowych.

 

13.  O kolejności miejsc decyduje większa ilość zdobytych punktów.

 

14.    Przy równej ilości punktów o kolejności miejsc decyduje :

a)    wyższe miejsce w zawodach o Mistrzostwo Koła,

b)    wyższa waga złowionych ryb (ze wszystkich zawodów).

 

15.  Rywalizacja prowadzona jest w jednej kategorii – OPEN.

 

16. Nie prowadzi się osobnej klasyfikacji senior, kobiet, kadet, juniorów, U-23, pracowników PKS.

 

17. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się na Walnym Zebraniu Członków Koła PZW „Boleń” Sieradz.

 

18. Do obliczenia wyników rywalizacji Zarząd Koła powołuje corocznie komisję w skład, której wchodzi : vice Prezes ds. sportu, członek Komisji Rewizyjnej i przedstawiciel Zarządu Koła.

 

 

19.   Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Koła PZW „Boleń” Sieradz.