Ponadregulaminowe ograniczenia w Okręgu Sierdzkim


PONADREGULAMINOWE OGRANICZENIA W WĘDKOWANIU

Niezależnie od obowiązujących postanowień ,,Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb’’ wędkarze uprawnieni  do wędkowania  na wodach Sieradzkiego Okręgu PZW są zobowiązani do przestrzegania  ograniczeń nałożonych decyzjami Zarządu Okręgu PZW, uzasadnionych wymaganiami racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej na określonym typie wód i akwenów. Aktualnie obowiązuje kilka takich ograniczeń.

 

WSZYSTKIE WODY OKRĘGU

 

1.      Wprowadza się wymiar ochronny dla płoci - 15 cm, okonia – 18 cm i karpia 30 cm.

2.      Wydłuża się okres ochronny szczupaka o jeden miesiąc. Ochrona obowiązuje od 1. XII do 30.IV


OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM "PRÓBA"

 

1.      Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1 maja do 30 listopada

2.      Obowiązuje limit połowu szczupaka 1 szt. na dobę.

3.      Zakaz połowu ryb z wysp.

4.      Zakaz połowu ryb w odległości mniejszej niż 50m do korony zapory.

5.      Zakaz spiningowania ze środków pływających.

6.       Zakaz połowu ryb metodą trolingową.

7.      Na zbiorniku będzie w okresie 15-31 października wprowadzony 10-dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać na początku października informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej.

 

OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM "SMARDZEW"

 

1.      Połów ryb wprowadza się od dnia 1 kwietnia 2015

2.      Spiningowanie z brzegu dozwolone tylko w okresie od 1 maja do 30 listopada

3.      Zakaz połowu ryb ze środków pływających.

4.      Na zbiorniku będzie w okresie 15-31 października wprowadzony 10-dniowy zakaz połowu ryb w związku z zarybieniem. O dokładnym okresie tego zakazu będzie można uzyskać na początku października informację w Biurze Okręgu oraz na stronie internetowej.

 

OGRANICZENIA  NA  RZECE „KRASÓWKA"

 

1.      Połów ryb dozwolony jedynie metodą spinningową i muchową.

 

OGRANICZENIA  NA ZBIORNIKU „JEZIORSKO"

 

1.      Amatorski połów ryb ze środków pływających dozwolony jest w okresie od 1 marca do 30 listopada  - poza obszarem rezerwatu ornitologicznego. Rezerwatem objęta jest część zbiornika od mostu drogowego w Warcie do linii łączącej cypel we wsi Brodnia z kościołem wsi Jeziorsko.

2.      Wędkowanie ze środków pływających nie może odbywać się w porze nocnej (tj. od zmierzchu do świtu) – z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września.

3.      Zabranie się używania kotwic do kotwiczenia łodzi, wędkowania w odległości mniejszej niż 50m od urządzeń hydrotechnicznych (tj. zapory czołowej, jazu, portu w Skęczniewie, zapory bocznej w Pęczniewie, Miłkowicach, Siedlątkowie i innych oraz rozstawionych w wodzie rybackich narzędzi połowowych.

4.      Amatorski połów z brzegu na obszarze rezerwatu ornitologicznego dozwolony jest wciągu całego roku za wyjątkiem:

- granicy wodno-lądowej położonej na odcinku od mostu drogowego w Warcie do miejscowości Kolonia Glinno po prawej stronie zbiornika, gdzie obowiązuje zakaz połowu ryb od 16kwietnia do 31 lipca.

- granicy wodno-lądowej położonej na odcinku od mostu drogowego w Warcie do miejscowości Mikołajewice po lewej stronie zbiornika, gdzie obowiązuje zakaz połowu ryb od 16 kwietnia do 31 lipca

 

OGRANICZENIA  NA RZECE "WARTA"

 

1.      Okresowy zakaz spinningowania (od 1 stycznia do 30 kwietnia) na odcinku rzeki Warty poniżej zapory czołowej zb. Jeziorsko do granicy okręgu (1500m w dół rzeki)

(W roku 2015 zakaz zaczyna obowiązywać z dniem  1 luty.)

2.      W miejscowości Załęcze Wielkie-Kepowizna, Gm. Patnów, obejmujący bystrza rzeki Warty, utworzone w miejscu tamy, od najwyższego poziomu podpiętrzenia 50m w górę i 50m w dół rzeki, w okresie pierwszego półrocza każdego roku. 

OBRĘBY OCHRONNE W RAMACH OBWODÓW RYBACKICH OKRĘGU PZW SIERADZ Z CAŁOROCZNYM ZAKAZEM POŁOWU:

 

Rzeka Warta

 

1.      W Siedlątkowie, gm. Pęczniew, obejmuje odcinek rzeki Warty od zapory czołowej zbiornika Jeziorsko w dół rzeki do miejsca znajdującego się 200m poniżej II progu wodnego.

2.      W Konopnicy, Gm. Konopnica, obejmuje odcinek rzeki warty od progu wodnego 50 m w górę rzeki i w dół rzeki do mostu na drodze Konopnica – Szynkielów.

3.      Kamion-Toporów, Gm. Wierzchlas, obejmujący odcinek rzeki Warty od progu wodnego do mostu drogowego w górę rzeki i 150m w dół rzeki.

4.      W Działoszynie, gm. Działoszyn, obejmujący odcinek rzeki Warty od miejsca znajdującego się 200m poniżej progu wodnego lewego odgałęzienia rzeki i 200m powyżej progu wodnego prawego odgałęzienia w dół rzeki do mostu na drodze Działoszyn-Częstochowa.

 

Rzeka Widawka

 

1.      W Górkach Grabińskich, Gm. Widawa, obejmujący odcinek rzeki do jazu piętrzącego w górę rzeki do miejsc powyżej odgałęzienia kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej wraz z tym kanałem i w dół rzeki do mostu na drodze Widawa-Górki Grabińskie.

 

Rzeka Grabia

 

1.      W Kozubach, gm. Sędziejowice, obejmujący odcinek rzeki od tamy młyńskiej 100m w górę rzeki i 150m w dół rzeki.