Uroczystość przekazania sztandaru Koła


W dniu 13 lutego 2011r. członkowie i sympatycy Koła Boleń przy PKS w Sieradzu zebrali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym z działalności koła. Zebranie to uświetniła uroczystość przekazania sztandaru koła. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciło wielu wspaniałych gości m.in

Jerzy Pawłowski – członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego, a zarazem Prezesa ZO Łódź

Zbigniew Sadowski – Prezes Zarządu Okręgu Sieradz

Dariusz Olejnik – Starosta Sieradzki

Roman Nowak – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Sieradzu

ksiądz ppłk. Zenona Pawelak - proboszcz Parafii Wojskowej Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi

Jan Gruszel- v-ce Prezes d/s młodzieży Zarządu Okręgu Sieradz

Sławomir Jakubowski – v-ce Prezes d/s sportu Zarządu Okręgu Sieradz

Zbigniewa Nastarowicza – członek Zarządu Okręgu Sieradz

Wiesław Błaszczyk – członek Zarządu Okręgu Sieradz, opiekuna Koła

Jerzy Florek – Prezes Honorowy Koła „Boleń“, z-ca przewodniczącego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego

Bożena Krawczyk – dyrektor Biura Zarządu Okręgu Sieradz

Wojciech Drożdżyński i Józef Grabarczyk – przedstawiciele Rady Nadzorczej PSK Sieradz

Mariusz Bądzior – naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu

Bogdan Zawiasa - opiekuna Koła z ramienia PKS

Wystąpienie prezesa zebranie 2011Zebranie rozpoczęło się od wystąpienie prezesa Koła Józefa Mikołajczyka, który przywitał wszystkich członków koła oraz zaproszonych gości. Następnie wyłoniono przewodniczącego oraz sekretarza zebrania. Zostali nimi odpowiednio kolega Sławomir Nowacki i Wiesław Kaczmarek. Kolejnym punktem zebrania był wybór przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. Został nim kolega Henryk Skorupa.
Po tych formalnych etapach zebrania nastąpiła podniosła chwila przekazania sztandaru społeczności koła.
Poświęcenie SztandaruPrzed przekazaniem sztandar został poświęcony przez księdza ppłk. Zenona Pawelaka proboszcza Parafii Wojskowej Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi.
Przekazanie sztandaru1Następnie nastąpiło przekazanie sztandaru z rąk przedstawicieli fundatorów, którymi byli Prezes PKS Sieradz Roman Nowak, Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik, właściciel sklepu TOP Dariusz Barański i dyrektor Biura Zarządu Okręgu Sieradz Bożenę Krawczyk, na ręce przedstawiciela Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego Jerzego Pawłowskiego (kolega Jerzy Pawłowski odbierał sztandar od przedstawicieli fundatorów ze względu na obyczaj iż sztandar fundatorzy przekazują przedstawicielowi najwyższej władzy w związku a ten przekazuje go dalej zgodnie z hierarchią).
Przekazanie sztanadru2Sztandar z rąk członka ZG PZW odebrał Prezes Zarządu Okręgu Sieradz Zbigniew Sadowski, który to przekazał sztandar na ręce Prezesa Honorowego Koła Boleń Jerzego Florka oraz obecnego Prezesa Koła Boleń Józefa Mikołajczyka.
W chwili otrzymania sztandaru Prezes Koła wyraził serdeczne podziękowania za tak cenny dar oraz zobowiązał się w imieniu członków koła do jego poszanowania.
Tradycją jest, że w każdym stowarzyszeniu wyznacza się poczet honorowy sztandaru. Zarząd Koła wybrał na pełnienie funkcji Chorążego Pocztu Sztandarowego – Grzegorza Świniarskiego, a na asystę Stanisława Skibińskiego i Artura Gwizdałę.poczet1poczet2

Po uroczystości przekazania sztandaru głos zabrali Prezes PKS Sieradz Roman Nowak oraz Starosta Sieradzki Dariusz Olejnik. Obaj życzyli dalszego rozwoju i sukcesów koła.
medalNastępnie głos zabrał członek Zarządu Głównego PZW Jerzy Pawłowski, który pogratulował Zarządowi i całej społeczności Koła cennego daru oraz przekazał medal dla Koła "Za zasługi dla PZW" nadany przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego.


medal1medal2

Po nim głos zabrali Prezes Zarządu Okręgu Sieradz Zbigniew Sadowski i dyrektor Biura Zarządu Okręgu Sieradz Bożena Krawczyk, którzy również pogratulowali wspaniałego sztandaru oraz przekazali Puchar od Zarządu Okręgu.puchar

W dalszej części zebrania uhonorowano odznaczeniami członków i sympatyków koła:
- uchwałą ZG PZW złota odznakę otrzymał kolega Sławomir Zasina (ze względu na chorobę odznakę odebrał syn Filip)


- uchwałą Zarządu Okręgu PZW Sieradz odznakę „Za zasługi dla wędkarstwa okręgu sieradzkiego“ otrzymali koledzy Dariusz Barański oraz Sławomir Nowacki

- uchwałą ZG PZW srebrną odznakę PZW otrzymał kolega Waldemar Klimczak
- uchwała ZG PZW medal „ Za zasługi w rozwoju wędkarstwa" otrzymali koledzy Marek Bodanka oraz Mateusz Gwizdała

- uchwałą ZO Sieradz odznakę „Za zasługi dla wędkarstwa okręgu sieradzkiego“ otrzymali Roman Nowak – Prezes PKS Sieradz,Mariusz Bądzior – naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Wiesław Jaskólski – przewodniczący Rady Nadzorczej PKS Sieradz,Józef Mikołajczyk- prezes koła , Józef Wira - przewodniczący komisji rewizyjnej, Henryk Skorupa - z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej, kolega Jan Gonera, kolega Wiesław Kaczmarek.
Wręczono także członkom koła legitymacje i odznaki sędziego klasy podstawowej koleżance Aleksandrze Jachowicz oraz koledze Mateuszowi Gwizdale.

Na zakończenie wręczania odznaczeń i medali społeczność Koła reprezentowana przez Prezesa Koła Józefa Mikołajczyka oraz Honorowego Prezesa Koła Jerzego Florka wręczyła Prezesowi PKS Sieradz Romanowi Nowakowi oraz Staroście Sieradzkiemu Dariuszowi Olejnikowi pamiątkowe patery w podziękowaniu za wieloletnią sympatię i wsparcie dla Koła Boleń.

Po części uroczystej zebrania przewodniczący poprosił kolegę Rafała Pilaszewskiego v-ce prezesa d/s sportu o odczytanie wyników współzawodnictwa za rok 2010.
Przed odczytaniem wyników współzawodnictwa v-ce prezes poinformował iż drużyna koła Boleń w składzie Nowacka Agnieszka, Barański Dariusz, Gwizdała Artur, Glinkowski Arnold oraz Zasina Filip zajęli II miejsce w rywalizacji w Okręgu Sieradzkim.
Tytuł Wędkarza Roku Koła Boleń zdobył kolega Andrzej Muszyński, który niestety zmarł w grudniu 2010r. I v-ce Mistrzem Koła został kolega Mateusz Gwizdała a II v-ce Mistrzem Koła został kolega Józef Ślązak.

W kategorii Pracowników PKS Mistrzem został kolega Ślązak Robert przed kolegą Grzegorzem Bartonem i trzecim kolegą Stanisławem Grobelnym.
W kategorii Juniorów Mistrzem został kolega Artur Gwizdała przed kolegą Filipem Zasiną, Arnoldem Glinkowskim i Agnieszką Nowacką.


Pełne wyniki współzawodnictwa w kole Boleń kliknij tutaj
Następnym punktem zebrania było złożenie sprawozdań z działalności:
– Zarządu Koła przez Prezesa Józefa Mikołajczyka
– Komisji Rewizyjnej – Józefa Wirę
– Sądu Koleżeńskiego – Tadeusza Szpendowskiego
– Społecznej Straży Rybackiej – Wacława Stasiaka


Po przedstawieniu sprawozdań skarbnik koła Wiesław Kaczmarek przedstawił plan działania Zarządu Koła oraz budżet na rok 2011.
Następnie Józef Ślązak v-ce prezes d/s organizacyjnych przedstawił plan organizacji imprez i czynów społecznych na rok 2011.
Po uchwaleniu planu prac zarządu, budżetu oraz planu imprez przewodniczący zebrania zaprosił wszystkich zebranych do dyskusji. Dzięki obecności znakomitych gości padło z sali wiele pytań na temat Okręgu Sieradzkiego, zbiornika Jeziorsko, zarybień, składek członkowskich oraz wiele innych pytań związanych wędkarstwem i ochroną wód.
Na zakończenie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Henryk Skorupa przedstawił uchwały i wnioski powstałe na zebraniu.

Obszerna fotogaleria z uroczystości przekazania sztandaru - w zakładce galeria

Filmy z uroczystości przekazania sztandaru
kliknij tutaj