Składki 2021r.


Składki i opłaty na rok 2021 można dokonywać u kol. skarbniczki Anny Mikołajczyk

kontakt pod numerem 503 065 934.


UWAGA!!! OPŁACENIE SKŁADEK U KOL. ANNY MIKOŁAJCZYK TO JEDYNA FORMA OPŁATY W KOLE PZW BOLEŃ. OPŁACANIE SKŁADEK W INNYCH MIEJSCACH WIĄŻE SIĘ ZE ZMIANĄ KOŁA (NAWET GDY PRZYJMUJĄCY OPŁATĘ TWIERDZI INACZEJ). L.P.RODZAJ ŚWIADCZENIAWARTOŚĆ 
1.SKŁADKA CZŁONKOWSKA PODSTAWOWA 100,- 
2.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ULGOWA:

- członkowie odznaczeni złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzież szkolna i studenci w wieku 16- 24 lat;

- mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat;

- kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członkowi odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- członkowie uczestnicy do lat 16;

 50,- 


----------------------- 25,-


----------------------- 25,-

3.SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich) 
SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)
 130,- 

 120,- 


 110,-
4.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD Z ULGĄ DLA:

- członków odznaczonych złotą i srebrną odznaką PZW;

- młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 do 24 lat;

- mężczyzn od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat;

- kobiet od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat; 
PEŁNA


NIEPEŁNA(wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)


NIEPEŁNA(wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


 80,-


 70,-


 60,-

5.SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA - UCZESTNIK 
 20,- 
6.

SKŁADKA UZUPEŁNIAJĄCA:

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (120,- lub 110 ,-) oraz ulgowej niepełnej (70,- lub 60,-)

- do składki na ochronę i zag. wód podstawowej niepełnej (110,-) oraz ulgowej niepełnej (60,-)


 10,-


 20,-

7.Członkowie honorowi i odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami zwolnieni są z wnoszenia składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód na podstawie wpisu dokonanego w legitymacji członkowskiej przez Biuro Zarządu Okręgu.
8.

WPISOWE:

- normalne

- uczestnika


 25,-

 0,-

9.LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA (z opłaty zwolnieni są członkowie uczestnicy) 
 5,-
10.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA CZŁONKÓW PZW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)
 40,-

 30,- 

 20,- 
 60,-

 40,- 

 30,- 


 80,-

 60,- 

 50,-

11.

OPŁATA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD OKRESOWA DLA OSÓB NIEZRZESZONYCH W PZW I CUDZOZIEMCÓW:

- 1 dzień

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- 3 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- 7 dni

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- całoroczna

* PEŁNA;

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich)

* NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających, trolling oraz wędkowanie na wodach górskich i zbiornikach zaporowych)


- uzupełniająca (do całorocznej)

* do składki za 380 zł

* do składki za 350 zł
 75,-

 55,- 

 35,- 


 

110,-

 70,- 

 50,-  150,-

 110,- 

 90,-  410,-

 380,- 

 350,-  30,-

 60,-Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód należy opłacać za pośrednictwem platformy cyfrowej eParki lub Fishster, udostępnionej na stronie internetowej Okręgu PZW w Sieradzu w zakłądce E-ZEZWOLENIA (https://pzwsieradz.eparki.pl/ lub https://zezwolenia.fishster.pl/collections/okregi-pzw/products/sieradz )