Czyn społeczny 29.03.2014


W dniu 29.03.2014 na zbiorniki Kolasa przeprowadzono kolejny czyn społeczny. W czynie wzięło udział 30 członków Koła. Dzięki jak zwykle licznej obecności wędkarzy udało się poprawić i wyrównać drogę wzdłuż prawego brzegu zbiornika, przygotować plac parkingowy przed wjazdem nad zbiornik, przyciąć gałęzie drzew na stanowiskach wędkarskich oraz przedłużyć barierki odgradzające drogę od kanałów. Zarząd Koła Boleń przy PKS Sieradz bardzo dziękuje wszystkim przybyłym za pomoc.