Czyn spoleczny 1.03.2014


W dniu 1.03.2014 na zbiorniki Kolasa przeprowadzono czyn społeczny. W czynie wzięło udział 32 członków Koła. Dzięki tak licznej obecności wędkarzy udało się uporządkować teren wokół zbiornika poprzez poprawienie i poszerzenie drogi dojazdowej do zbiornika, zbudowanie barierek odgradzających drogę od kanałów, wyzbieranie śmieci, wykoszenie traw, umocnienie i wapnowanie brzegów oraz dokończenie prac z zastawką . Zarząd Koła Boleń przy PKS Sieradz bardzo dziękuje wszystkim przybyłym za pomoc.